به نوبه خود ، بوریس جانسون ، نخست وزیر انگلیس پس از تماس با COVID-19 قرنطینه شد