تایوان می گوید در مورد معامله تجاری ایالات متحده واقع بینانه است اما در نهایت این اتفاق خواهد افتاد