تا 8000 مهاجر از طریق گواتمالا در کاروانهای متصل به ایالات متحده پیشروی می کنند