ترامپ در حال ملاقات با مک کارتی است و موافقت می کند که جمهوری خواهان را برای به دست آوردن مجلس دوباره کمک کند