ترودو در تلاش است تا واکسن های کانادایی علیه COVID-19 را آرام کند