تعداد کشته شدگان در ایالات متحده COVID-19 به یک رکورد جدید روزانه نزدیک به 4500 نفر می رسد: جان هاپکینز