تنظیم کننده اتحادیه اروپا اعلام می کند که آیا واکسن Pfizer-BioNTech COVID-19 برای کودکان 12 تا 15 سال تأیید شده است