توییتر به دلیل توییت مربوط به سین کیانگ حساب سفارت آمریکا در چین را بست