توییتر توییت های جدید ترامپ را درPOTUS حذف کرد ، حساب کارزار را به حالت تعلیق درآورد