تیم بایدن با تاسیسات و شرکت های اتومبیلرانی در مورد میزان آلایندگی صحبت کرد