جولیانی ، وکیل مدافع ترامپ ، به دلیل پرونده های قضایی تقلب در انتخابات 1.3 میلیارد دلار در دادخواست شکایت دارد