جو بایدن به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهور ایالات متحده سوگند یاد کرد