جیمی لای ، سرمایه دار بزرگ هنگ کنگی ، در چالش چشمگیر قانون امنیت است