حملات اسرائیل به سوریه باعث کشته شدن 23 نفر شد: مانیتور