داروساز متهم به از بین بردن 500 دوز واکسن COVID-19 رد صلاحیت شد