“دموکراسی غالب”: بایدن در اولین سخنرانی خود به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده