دهکده هند پیش از سوگند به عنوان معاون رئیس جمهور ایالات متحده از کمالا هریس استقبال کرد