دوازده سرباز گارد ملی ایالات متحده پس از بازرسی از مراسم تحلیف بایدن خارج شدند