دولت اسلامی ادعا می کند که دوقلوها را در بغداد بمب گذاری کرده و 32 کشته و 110 زخمی بر جای گذاشته است