دولت انگلیس اجازه می دهد کاهش کمک های خارجی 5.6 میلیارد دلاری را لغو کند