دولت هنگ کنگ ایالات متحده را در برابر تحریم های “جنون آمیز” هدف قرار داده است