رئیس اجرایی پارلر می گوید برنامه رسانه های اجتماعی مورد علاقه طرفداران ترامپ ممکن است برگردد