رئیس حقوق سازمان ملل متحد به دنبال ادعای جنایات جنگی علیه ژنرال های سریلانکا است