رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ، پلوسی ، همکارانش ، زمان روند استیضاح ترامپ را ارزیابی می کنند