رشد خیره کننده سهام GameStop واقعیت آن را پنهان نمی کند