روسیه آماده است تا به سرعت آخرین قرارداد تسلیحاتی خود با ایالات متحده را تمدید کند