زاکربرگ از فیس بوک در مورد قوانین جدید رسانه ها به قانونگذاران استرالیایی مراجعه کرده است