سناتورهای بیشتری که به دلیل پست های ویروسی در پایتخت ایالات متحده دستگیر شدند ، سناتورها از ارائه دهندگان شبکه های اجتماعی می خواهد تا داده ها را نگه دارند