شاهکار بوتیچلی در حراجی در ایالات متحده آمریکا به قیمت 92 میلیون دلار فروخته شد