شبکه اجتماعی محافظه کار Parler از آمازون به دلیل خاموش کردن شبکه شکایت کرده است