فرماندار مهمتی به مناسبت 28 نوامبر به همه آلبانیایی ها تبریک می گوید