فرمول 1: گرندپری استرالیا و چین به دلیل COVID-19 به تعویق افتاد ، فصل شروع در بحرین است