فعالان ضدچینی در ژاپن خواستار تحریم بازی های پکن 2022 هستند