فون در لاین ، رئیس اتحادیه اروپا می گوید Astrazeneca 9 میلیون دوز دیگر واکسن COVID-19 به شما تحویل می دهد