فیس بوک تبلیغات تبلیغاتی لوازم جانبی سلاح و تجهیزات محافظتی را در ایالات متحده ممنوع می کند