فیس بوک دیگر پست هایی را که COVID-19 “مصنوعی” نامیده شده ممنوع نمی کند