فیلم های جدید خشونت در حمله به کنگره ایالات متحده را نشان می دهد