فیلیپین انتظار دارد که 5.6 میلیون دوز واکسن COVID-19 تا پایان ماه مارس وارد شود