ماه کره جنوبی از دولت بایدن می خواهد تا اجلاس ترامپ و کیم را دنبال کند