مایک پنس ، معاون رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در مراسم تحلیف بایدن: گزارش ها