موارد COVID-19 در پرتغال به بالاترین سطح رسیده و خدمات بهداشتی مجبور به محدود کردن است