مکزیک گفته است که اختلافات دارویی تأثیری در روابط ایالات متحده نخواهد داشت