نخست وزیر انگلیس جانسون “بدهی کلان” به پرستاران را تأیید می کند