نخست وزیر انگلیس جانسون می گوید نسخه جدید COVID-19 ممکن است خطر مرگ را افزایش دهد