نخست وزیر جانسون گفت: انگلیس در “مسابقه با زمان” است زیرا با بدترین هفته های بیماری همه گیر COVID-19 روبرو است