نروژ AstraZeneca COVID-19 را به افراد بالای 65 سال ارائه نمی دهد