نشست ویژه سالانه مجمع جهانی اقتصاد در سنگاپور برای ماه آگوست برگزار شد