نظر: آیا اخبار هزینه زیادی دارد یا کمی؟ گوگل و فیس بوک می خواهند آن را به هر دو روش داشته باشند