نظر: استرالیا درس نقض قرنطینه COVID-19 را نیاموخته است