نظر: برنامه اقتصادی جو بایدن یک داروی خوش آمدگویی است که پل ها را تقسیم می کند